da Silva de Sousa, G. G., Yamamura, M., Moura de Araújo, M. F., Vieira Ramos, A. C., Arcêncio, R. A., Pereira de Jesus Costa, A. C., … Santos Neto, M. (2022). Vulnerable territories to tuberculosis-diabetes mellitus comorbidity in a northeastern Brazilian scenario. The Journal of Infection in Developing Countries, 16(05), 813–820. https://doi.org/10.3855/jidc.15797