AN, Yingfeng; GAO, Shoucui; CHENG, Daxin; WANG, Xiaojing; BAI, Liang; LIU, Enqi; CHU, Yonglie; ZHAO, Sihai. Peginterferon and Chinese herbs exert a combinatorial effect in HBeAg-positive chronic hepatitis B. The Journal of Infection in Developing Countries, [S. l.], v. 10, n. 04, p. 369–376, 2016. DOI: 10.3855/jidc.6569. Disponível em: https://jidc.org/index.php/journal/article/view/27130998. Acesso em: 28 sep. 2023.