Yang, Wei, Yixin Ma, Jieyu Wang, Yun Li, Yaxin Zhang, and Tong Zhang. 2019. “Fungal Pneumonia Manifesting As Cavitary Lesions in a Critically Ill Elderly Patient”. The Journal of Infection in Developing Countries 13 (12), 1170-73. https://doi.org/10.3855/jidc.11265.