Qu, Mei, Maojun Zhang, Xin Zhang, Lei Jia, Jun Xu, Yanhui Chu, Zhichao Liang, Bing Lv, Hao Liang, Ying Huang, and Quanyi Wang. 2019. “Molecular and Epidemiologyical Analysis of a Campylobacter Jejuni Outbreak in China, 2018”. The Journal of Infection in Developing Countries 13 (12), 1086-94. https://doi.org/10.3855/jidc.11408.