Chen, Chyi-Liang, Pin-Chun Hou, Yun-Ting Wang, Hao-Yuan Lee, Ying-Li Zhou, Ting-Shu Wu, Rajendra-Prasad Janapatla, and Chien-Chang Yang. 2020. “The High Mortality and Antimicrobial Resistance of Klebsiella Pneumoniae Bacteremia in Northern Taiwan”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (04), 373-79. https://doi.org/10.3855/jidc.11524.