Pan, Xinling, Yangxiao Zhou, Zhaoxia Li, Jun Zhang, Li Hong, Yunzhen Shi, and Guo-Gang Li. 2019. “Investigation of Non-Tuberculous Mycobacteria in a Primary Hospital from Southeastern China”. The Journal of Infection in Developing Countries 13 (12), 1095-1100. https://doi.org/10.3855/jidc.11772.