Hu, Dingtao, Nana Meng, Xiaoqi Lou, Zhen Li, Ying Teng, Yanfeng Zou, and Fang Wang. 2022. “Significantly Correlation Between Tourism and COVID-19: Evidence from 178 Countries and Territories”. The Journal of Infection in Developing Countries 16 (02), 283-90. https://doi.org/10.3855/jidc.14929.