Li, YanLing, WangYing, WangGaiJing, WangYiLin, TianYanQing, ZhuSiWei, ChenJiao, and DiaoLiLi. 2021. “Effectiveness of a Case Management Model in Newly Treated Smear-Positive Pulmonary Tuberculosis Patients”. The Journal of Infection in Developing Countries 15 (11), 1670-76. https://doi.org/10.3855/jidc.14935.