1.
Shao J, Liu Y, Liu L-M, Chen R, Zhao L, Zhou Y, Li L, Li X, Li J, Xu D (2021) Multiple drug-resistant HBV mutation may contribute to poor response of adefovir + entecavir in entecavir-resistant patients. J Infect Dev Ctries 15:131-140. doi: 10.3855/jidc.12643