1.
İşeri NepesovM, Kılıç Ömer, DinleyiciE Çağrı (2022) Successful intraventricular colistin treatment in resistant Klebsiella pneumoniae meningitis. J Infect Dev Ctries 16:1226-1229. doi: 10.3855/jidc.14096