Zhu, Yin, Yongping Chen, Yuewen Gong, Aijun Pan, Huijie Ding, Jianjiang Fang, Biyun Yu, Boding Wang, Chunhai Ke, and Lanman Xu. “Long-Term Application of Hydroxychloroquine Could Not Prevent the Infection of COVID-19”. The Journal of Infection in Developing Countries 14, no. 12 (December 31, 2020): 1368-1373. Accessed January 23, 2021. https://jidc.org/index.php/journal/article/view/33378277.