Wang, Wen, Wei Li, Xue Yang, Tong Zhang, Yuxuan Wang, Rui Zhong, Yanmei Jiao, Tongzeng Li, Taiyi Jiang, Yakun Tian, and Hao Wu. “Interleukin-8 Is Elevated in Severe Hand, Foot, and Mouth Disease”. The Journal of Infection in Developing Countries 8, no. 01 (January 15, 2014): 094-100. Accessed December 7, 2021. https://jidc.org/index.php/journal/article/view/24423718.