Wang, Min, Hong Li, Yulin Ji, Yuanji Ma, Liping Wang, Tao Ren, Fengsu Hou, and Ping Yuan. “Seroprevalence of Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis B E Antigen Among Childbearing-Age Women in Mianyang, China”. The Journal of Infection in Developing Countries 9, no. 07 (July 30, 2015): 770-779. Accessed May 21, 2022. https://jidc.org/index.php/journal/article/view/26230129.