Zhu, Huijuan, Xingxiang Liu, Yi Ding, Hui Zhou, Yiying Wang, Zhiwei Zhou, Xinxin Li, Zengli Zhang, and Chen Dong. “Relationships Between Low Serum Vitamin D Levels and HBV ‘a’ Determinant Mutations in Chronic Hepatitis B Patients”. The Journal of Infection in Developing Countries 10, no. 09 (September 30, 2016): 1025-1030. Accessed September 27, 2020. https://jidc.org/index.php/journal/article/view/27694737.