Jiang, Chunyan, Xiaoju Zhang, Jianfeng Han, Haijian He, Chaoying Zhang, Hongbing Zhang, Jingjing Jin, Liang Wang, Bingqian Ge, Yanli Wang, and Yongjie Liu. “Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of Porcine Epidemic Diarrhea Virus Isolates in Eastern China”. The Journal of Infection in Developing Countries 12, no. 12 (December 31, 2018): 1124-1133. Accessed October 23, 2021. https://jidc.org/index.php/journal/article/view/32027615.